ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

สถานะ เลขที่ออกหนังสือ เรื่อง วันที่
อัพเดต ข่าวสาร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
เรื่อง วันที่