หนังสือสั่งการ สถ.อ.
การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด @มหาดไทย